Trường Cán bộ Thanh tra 45 năm xây dựng và phát triển

Trường Cán bộ Thanh tra thành lập ngày 21/10/1977 theo Quyết định số 144/QĐ-TTr của Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, khởi đầu từ việc tổ chức các lớp tập huấn về công tác thanh tra với hai phòng chức năng, đội ngũ giảng viên chủ yếu kiêm nhiệm, cơ sở vật chất là hai dãy nhà cấp bốn… Đến nay, Nhà trường có 63 viên chức và người lao động (trong đó có 05 người có trình độ tiến sỹ, 24 người có trình độ thạc sỹ, 27 người có trình độ đại học), cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Ban Giám hiệu và 07 phòng, khoa, trung tâm (Phòng Hành chính – Tổ chức; Phòng Đào tạo; Phòng Quản trị – Tài vụ; Khoa Nghiệp vụ thanh tra; Khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Trung tâm Tư liệu, Khoa học và Dịch vụ; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Nha Trang). Lực lượng trực tiếp làm công tác giảng dạy có 18 giảng viên cơ hữu, 26 giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; 32 giảng viên thỉnh giảng là các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nguyên lãnh đạo các cục, vụ đã nghỉ hưu, các giáo sư, tiến sỹ đang công tác tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khác.

Về cơ sở vật chất, Nhà trường được Thanh tra Chính phủ giao quản lý và sử dụng 02 cơ sở khang trang, gồm: Cơ sở chính tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội có diện tích là 9.980m2 với 01 tòa nhà liên hợp 13 tầng xây dựng trên mặt bằng diện tích 886m2 (giảng đường và phòng làm việc), 01 ký túc xá 10 tầng xây dựng trên mặt bằng diện tích 788m2 và 01 ký túc xá xây dựng trên mặt bằng diện tích 429m2. Cơ sở thứ hai đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có diện tích đất là 771m2 với 01 tòa nhà 12 tầng xây dựng trên mặt bằng diện tích 500m2 gồm 02 giảng đường, 70 phòng nghỉ và các phòng làm việc.

Theo Quyết định số 444/QĐ-TTCP ngày13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra và các văn bản pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Cán bộ Thanh tra đào tạo trong nước và thực hiện nhiệm vụ đào tạo quốc tế. Hàng năm Tổng thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch và giao cho Trường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra theo tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp. Đồng thời, trong kế hoạch hàng năm, Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho Trường chủ động xây dựng giáo trình, tài liệu và tổ chức các lớp ngắn hạn cho đối tượng trong và ngoài ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trên lĩnh vực thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở các Hiệp định hợp tác của Chính phủ, hàng năm Trường Cán bộ Thanh tra được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia.

Nhìn lại hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Cán bộ Thanh tra gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của ngành Thanh tra nói chung và cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng. Trong mọi hoàn cảnh, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ ngành thanh tra của Nhà trường đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Kể từ khi thành lập đến nay, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức được 887 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 86.630 cán bộ trong nước và cán bộ thanh tra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cán bộ thanh tra Vương quốc Campuchia (trong đó hệ Thanh tra viên tổ chức được 443 khóa cho 41.661 cán bộ; hệ Thanh tra viên chính tổ chức được 158 khóa cho 14.063 cán bộ; hệ Thanh tra viên cao cấp tổ chức 18 khóa  cho 1.200 cán bộ; tổ chức 67 khóa tiếp công dân cho 9.418 cán bộ; thanh tra chuyên ngành tổ chức 97 khóa cho 9.583 cán bộ; quản lý nhà nước tổ chức 03 khóa cho 202 cán bộ; 09 lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, xử phạt vi phạm hành chính, lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng với 1.479 học viên; tổ chức 62 khóa tập huấn khác cho 7.016 cán bộ; tổ chức 20 khóa cho 357 cán bộ thanh tra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia).

Với những nỗ lực, kết quả đạt được đóng góp vào hoạt động chung của toàn ngành Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra vinh dự được Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010. Nhà trường được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen năm 1993, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2004, 2008, 2009, 2010, 2021 và đặc biệt năm 2012 Trường Cán bộ Thanh tra được Chính phủ Campuchia tặng Bằng khen ghi nhận đóng góp của Nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Thanh tra Campuchia. 

Tiếp tục phát huy truyền thống, Nhà trường xây dựng một tập thể thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên rà soát để xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế hoạt động, quy trình làm việc, sự phối kết hợp nhịp nhàng của các phòng, khoa, đơn vị và các bộ phận để tạo lên một tập thể đoàn kết, hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Cho đến nay, ngoài các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp, Trường Cán bộ Thanh tra còn xây dựng hàng chục chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho nhiều đối tượng người học trong và ngoài ngành thanh tra. Nhà trường sẽ luôn coi  Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả là mục tiêu hướng phấn đấu, là giá trị cốt lõi trong bước đường phát triển của mình./.

Trường Cán bộ Thanh tra
Đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nha Trang
Số 28, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, tháng 10 năm 2022