1

Thông báo chiêu sinh

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K02 – 2023 cho các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Học tập trung tại Nha Trang, Khánh Hòa)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính khóa 02 năm 2023 (K02-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học – Thời gian: Từ ngày… Đọc Thêm

Theme Settings