1

Thông báo chiêu sinh

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 10 năm 2023 (K10-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (học tập trung)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 10 năm 2023 (K10-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học – Thời gian: Từ ngày 08/8/2023 đến ngày… Đọc Thêm

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 13 năm 2023 (K13 – 2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (học tập trung)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 13 năm 2023 (K13-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học – Thời gian: Từ ngày 22/8/2023 đến ngày 06/10/2023;… Đọc Thêm

Theme Settings