Array
1

Thông báo

Thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên phục vụ công tác chuyển ngạch thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp

Thực hiện nhiệm vụ được Thanh tra chính phủ giao tại văn bản số 1221/TTCP-PC ngày 11/6/2024, Trường Cán bộ thanh tra kính đề nghị Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thống kê các trường hợp cần… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings