1

Thông báo

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 08 năm 2023 (K08-2023) cho các tỉnh miền Đông Nam bộ (học trực tuyến)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 08 năm 2023 (K08-2023) theo hình thức học trực tuyến (online) cho các tỉnh khu vực Miền Đông Nam bộ, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học –… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 07 năm 2023 (K07-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (học tập trung)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 07 năm 2023 (K07-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học – Thời gian: Từ ngày 13/6/2023 đến ngày… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 06 năm 2023 (K06-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (học tập trung)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa 06 năm 2023 (K06-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học – Thời gian: Từ ngày 06/6/2023 đến ngày… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương K01/2023 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K01/2023

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương K01/2023 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K01/2023 theo hình thức trực tuyến. Thông tin chi tiết về khóa học như sau: Lớp… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên K04 – 2023 khu vực miền Trung – Tây Nguyên (học tập trung tại thành phố Nha Trang)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 04 năm 2023 (K04-2023) cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, cụ thể như sau: Thời gian tổ chức khóa học – Thời gian: Từ ngày 25/4/2023… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings