Tin trong ngành

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn để giải quyết các tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các hoạt động thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Ngày 02/6/2023. Đây là một trong khung Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên đã được lớp thanh tra viên K04/2023 Trường Cán bộ Thanh tra học tại Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nha Trang xây dựng tình huống giả định. Nhằm giúp các học viên vận… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings