Tin trong ngành

Thanh tra Chính phủ kiện toàn Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50

(Thanh tra) – Tổng Thanh tra Chính phủ vừa kí quyết định về việc kiện toàn, bổ sung Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings