Tin trong ngành

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024: Tinh thần lắng nghe và đi đến cùng tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ

Giải quyết đúng quy định của pháp luật, quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của công dân sẽ hạn chế các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 2 vụ việc tại tỉnh Hà… Đọc Thêm

Đọc thêm

Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác: Khi tất cả cùng nhìn về một hướng, vì lợi ích chung

Chủ trương đúng đắn, phù hợp, cách làm chặt chẽ nhưng việc thay đổi môi trường sau nhiều năm công tác, sang vị trí mới, nhiệm vụ mới… liệu có là khó khăn, thách thức và gây tâm lý e ngại đối với các cán bộ được luân chuyển. Trong… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings