Tin trong ngành

Bình Định: Triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Hoạt động thanh tra của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định trong nửa đầu năm 2023 được tiến hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, bám sát kế hoạch thanh tra được duyệt. Tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings