1

video

Chương trình đào tạo bồi dưỡng

Hơn 200 học viên tham dự 02 Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo Khóa 01 và 02 năm 2022.

Sáng ngày 22/6/2022, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ Khai giảng hai lớp Bồi dưỡng Kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo Khóa 01 và 02 năm 2022 theo hình thức trực tuyến cho các tỉnh, thành… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings