Thông báo

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khóa 03 năm 2022 cho các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (Học trực tuyến)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khóa 03 năm 2022 (K03-2022) cho các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây nguyên, thông tin cụ thể như… Đọc Thêm

Đọc thêm

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Trưởng ban Tiếp công dân cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ (khóa 02 – 2022)

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Trưởng ban Tiếp công dân khóa 02 năm 2022 (K02-2022) cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ, cụ thể như sau: 1. Thời gian tổ chức khóa học… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings