Hơn 92% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT

Năm 2022, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và nỗ lực của toàn Ngành nên các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, năm qua, có trên 131.000 người tham gia BHXH, chiếm 27% lực lượng lao động, tăng 0,3% so với năm 2021. Trong đó, có trên 18.300 người tham gia BHXH tự nguyện chiếm 3,8% lực lượng lao động, BHXH bắt buộc hơn 113.000 người, chiếm 23,2% lực lượng lao động, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Về BHTN, có trên 99.600 người tham gia, đạt 20,6% lực lượng lao động, tăng 2,4% so với năm 2021, đạt chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, cũng có trên 950.000 người tham gia BHYT, đạt 92,4% dân số toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh đề ra, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Công tác giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT và BHTN được thực hiện kịp thời đúng quy định. Chi khám chữa bệnh BHYT cho trên 2,1 triệu lượt người trên 668 tỷ đồng, chiếm hơn 83% nguồn kinh phí được Chính phủ giao. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần tạo niềm tin về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ BHYT đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm

Thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BHXH cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý thêm một số nội dung để các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Trưởng Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên theo dõi, cập nhật và chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý.

Hàng tháng, Ban Chỉ đạo cấp huyện phải báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp tiến độ thực hiện để chỉ đạo kịp thời và phân công vận động phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích khi tham gia thực hiện. Đặc biệt tại các xã nông thôn mới, các địa phương phải quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác tham gia BHYT nhằm giữ vững kết quả đã đạt được

Song song đó, các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, trong đó tập trung tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến người thân trong gia đình. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, truyền hình, báo chí song song với hình thức tuyên truyền trực tiếp, góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Đối với cơ quan BHXH tỉnh, cần tích cực tham mưu, đề xuất, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển người tham gia, đôn đốc thu BHXH, BHYT và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN các cấp. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, chủ động phối hợp các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử phạt các đơn vị vi phạm theo quy định.

Tăng cường các biện pháp để quản lý, sử dụng quỹ BHYT đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng dự toán; gắn trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh. Chú trọng công tác giám định, thẩm định, thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để phòng chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT; đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giao dịch điện tử, các nội dung theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai rộng rãi ứng dụng sử dụng VssID-BHXH số. Trong đó, khuyến khích người tham gia sử dụng các ứng dụng tiện ích chuyển đổi số để thay thế thẻ BHYT giấy, sổ BHXH; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính. Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, xã nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ, kịp thời cung cấp thuốc điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT…

Các địa phương đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, phường, thị trấn; gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; nhất là các chế độ, chính sách có hiệu lực thi hành từ năm 2023, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò cán bộ khóm, ấp, tổ tự quản trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng tháng để đến trực tiếp hộ dân tuyên truyền, vận động.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ giữa người khỏe và người bệnh; chỉ đạo các ban công tác mặt trận khóm, ấp phối hợp với tổ nhân dân tự quản thực hiện tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia; tiếp tục phát huy các mô hình vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Đình Thuyết

(Nguồn: ThanhtraVietNam)