Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Thông tin diễn ra chiều ngày 12/12/2023, ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp cho biết, trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Trung tâm Thông tin đã tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch, quyết định, như: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023 của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 130/QĐ-TTCP ngày 29/4/2022 về chương trình Chuyển đổi số của Thanh tra Chính phủ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ là một nhiệm vụ quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm Thông tin. Năm 2023, Cổng Thông tin điện tử đã thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các cục, vụ, đơn vị trực thuộc và ngành Thanh tra; đăng tải thông báo kết luận thanh tra và nhiều thông tin, thông báo khác có liên quan.

Các nội dung, chuyên mục trên Cổng luôn được rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa, bố trí và sắp xếp hợp lý hơn, đảm bảo yêu cầu là kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin luôn duy trì, đảm bảo hệ thống phần cứng và các ứng dụng CNTT, như: Cổng thông tin điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hệ thống email hoạt động 24/24, Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả các phiên truyền hình trực tuyến, các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT được thông suốt, ổn định…

Công tác ứng dụng CNTT được Trung tâm Thông tin quan tâm, chú trọng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai dự án “Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung LGSP”; hoàn thành hồ sơ đề xuất cấp độ cho một số hệ thống; tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo phục vụ xác thực, xác minh thông tin công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo”…

Mặt khác, Trung tâm Thông tin đảm bảo duy trì, quản trị các hệ thống CNTT; công tác tổng hợp và một số công tác khác theo chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Có thể thấy, trong năm 2023, tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nội quy, quy chế; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ công việc, đảm bảo cho các dự án, nhiệm vụ được giao được hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, chất lượng tham mưu công việc chuyên môn từng bước được nâng cao. Mặc dù những tồn tại, hạn chế đã từng bước được khắc phục nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan vẫn chưa được khắc phục triệt để như trình độ năng lực của cán bộ, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu đôi lúc còn chưa tốt…

Trung tâm Thông tin: Tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2024
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường (ảnh đứng) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Minh)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, năm 2023, việc triển khai công việc dựa trên chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin đã đạt được nhiều kết quả. Tuy số lượng viên chức giảm, khối lượng công việc nhiều nhưng tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, cơ bản đáp ứng tốt chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin đã đạt được trong năm 2023.

Về một số tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, cùng đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu Trung tâm Thông tin tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, bắt buộc, do đó Trung tâm Thông tin cần tập trung xây dựng kế hoạch từ sớm để triển khai toàn diện lĩnh vực này. Mặt khác, từ những tồn tại, hạn chế, phải đề ra giải pháp để triển khai nhiệm vụ năm 2024 một cách bài bản, khoa học./.

Hoàng Minh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)