Đến dự và phát thưởng tại hội nghị gồm có: ông Hồ Hữu Nghị, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực tổ chức cuộc thi; các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và hơn 45 cá nhân là đại diện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân đã đạt giải.

Cuộc thi trực tuyến được tổ chức trong thời gian từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022. Qua thời gian tổ chức thi, có tổng số 34.620 tài khoản đăng ký và có 25.969 lượt thí sinh dự thi chính thức. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 16 cá nhân và 08 tập thể có thành tích cao để phát thưởng.

Tiền Giang: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2022
Cá cá nhân và tập thể đạt giải thưởng (TTT.TG)

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang năm 2022” là một hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự cuộc thi; qua cuộc thi, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nắm bắt được nhiều hơn các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hình thành và nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiền Giang: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2022
Chánh Thanh tra tỉnh – Hồ Hữu Nghị phát biểu tại hội nghị (TTT.TG)

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Hồ Hữu Nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình; đồng thời, thực hiện tuyên truyền mạnh mẽ các hành vi tham nhũng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra xã hội để người dân biết và thực hiện giám sát theo quy định, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Đình Thuyết
(Nguồn: ThanhtraVietNam)