Theo Quyết định số 184/QĐ-TT ngày 05/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến TreĐoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thanh tra và 19 thành viên khác là Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh và Thanh tra 09 huyện, thành phố. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2022 (kể từ ngày Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực đến nay). Thời hạn thanh tra là: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (trừ các ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật). Chánh Thanh tra tỉnh giao Bà Bùi Thị Hồng Phấn – Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 làm Tổ trưởng Tổ Giám sát giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Theo đó, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đối với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân 09 huyện, thành phố. Đoàn sẽ làm việc trực tiếp tại trụ sở Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ của các đơn vị bàn giao và tiến hành xác minh khi cần thiết.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra chuyên đề thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra mới và thời kỳ kéo dài qua nhiều năm; yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra tích cực thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đúng nội dung trong kế hoạch tiến hành một cuộc thanh tra, đúng quy định và quy tắc ứng xử của cán bộ ngành thanh tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chấp hành nghiêm nội dung thanh tra, chỉ đạo phòng chuyên môn cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu cho Đoàn thanh tra, cử đầu mối làm việc với Đoàn (gồm 01 lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ phụ trách chuyên môn), tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn Thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để báo cáo kết quả về Chánh Thanh tra tỉnh và tổng hợp báo cáo về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định./.

CTV – Đình Thuyết
(Nguồn: ThanhtraVietNam)