Phó Tổng Thanh tra tiếp dân định kỳ tháng 7/2024 tại Nghệ An: Xem xét quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật và có phương án xử lý dứt điểm vụ việc
Từ trái qua: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp tại buổi tiếp dân định kỳ. Ảnh: L.A

Cùng tham dự buổi tiếp công dân gồm có: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Cục II – Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã tiếp ông Vũ Văn Họa và một số công dân trú tại xóm 11, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 64.338,5 m2 đất thuộc thửa đất số 522 tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai của các hộ dân để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông vào nhà máy, tuyến đường vận chuyển sét, tuyến đường vận chuyển đá vôi và các hạng mục phục vụ vận chuyển nguyên liệu dự án vào nhà máy xi măng Tân Thắng tại xã Quỳnh Vinh.

Liên quan đến vụ việc này, Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, ngày 28/11/2019 Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của các ông: Vũ Văn Hằng, Vũ Văn Đức, Vũ Văn Họa và Hồ Đình Lưu.

Phó Tổng Thanh tra tiếp dân định kỳ tháng 7/2024 tại Nghệ An: Xem xét quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật và có phương án xử lý dứt điểm vụ việc
Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ. Ảnh: L.A

Ngày 08/3/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND điều chỉnh một phần Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 từ diện tích đất nông nghiệp 64.338,5 m2 thành 37.581,3 m2 đất nông nghiệp và 26.757,2 m2 đất lâm nghiệp.

Ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Phó Tổng Thanh tra tiếp dân định kỳ tháng 7/2024 tại Nghệ An: Xem xét quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật và có phương án xử lý dứt điểm vụ việc
Ông Vũ Văn Họa và công dân trú tại xóm 11, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: L.A

Ngày 30/11/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã có Thông báo số 342/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu. Tuy nhiên, công dân cho rằng, Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai về việc giải quyết khiếu nại của các ông: Vũ Văn Hằng, Vũ Văn Đức, Vũ Văn Họa và Hồ Đình Lưu hiện nay đang còn hiệu lực pháp luật, chưa bị điều chỉnh hay hủy bỏ bởi một quyết định hành chính nào khác. Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ về đất theo như kết luận tại điều 2, Quyết định số 1712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện các công dân, ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ý kiến của các cơ quan tham dự, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy kết luận và chỉ đạo như sau:

Phó Tổng Thanh tra tiếp dân định kỳ tháng 7/2024 tại Nghệ An: Xem xét quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật và có phương án xử lý dứt điểm vụ việc
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy kết luận trong buổi tiếp công dân định kỳ. Ảnh: L.A

Vụ việc nêu trên là vụ việc đông người, có tính chất phức tạp, đã xảy ra từ rất lâu. Mặc dù, vụ việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, các công dân vẫn tiếp tục khiếu nại ra Ban Tiếp công dân Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan, ban ngành có liên quan rà soát, kiểm tra, xem xét kỹ lại về trình tự giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, xem xét quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật, làm sao tính đúng, tính đủ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục II, Thanh tra Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, có phương án xử lý dứt điểm vụ việc và trả lời công dân theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2024./.

Lan Anh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)