Triển khai 56 cuộc thanh tra hành chính, 91 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong Quý II/2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tiến hành 56 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 16 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang và 40 cuộc triển khai trong kỳ; 91 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 662 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 1.384 triệu đồng. Trong đó, quyết định thu hồi sai phạm kinh tế 743 triệu đồng, kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền 641 triệu đồng. Đồng thời, quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền: 1.662 triệu đồng.

Tình hình đơn thư KNTC có diễn biến phức tạp

Việc tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện đúng pháp luật. Trụ sở Tiếp công dân, Phòng tiếp công dân của các địa phương, cơ quan, đơn vị được bố trí riêng, ở vị trí thuận lợi cho công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh và có niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Thủ trưởng cơ quan; được trang bị các phương tiện cần thiết đảm bảo cho việc tiếp công dân. Cán bộ tiếp công dân được lựa cho bảo đảm có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, am hiểu chính sách, pháp luật, tình hình địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc mở sổ theo dõi, ghi chép việc tiếp công dân. Sau mỗi buổi tiếp công dân, đều chỉ đạo, phân công bộ phận xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2023 tới nay, tình hình đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp; một số địa phương trong tỉnh phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Điển hình là vụ việc công dân xã Đông Á đã tập trung đông người tại trụ sở UBND xã Đông Á, trụ sở UBND huyện Đông Hưng, tại Khu vực Quảng trường 14/10 (đối diện cổng trụ sở UBND tỉnh) để kiến nghị việc không xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Á.

Vụ việc một số tiểu thương chợ Thuận Vi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư kiến nghị xử lý một số sai phạm trong thi công xây dựng chợ Thuận Vi, việc thực hiện giao đất và cho phép Công ty TNHH Tuấn Vang thuê đất để xây dựng chợ Thuận Vi là chưa đúng quy định, đề nghị thu hồi dự án giao cho chính quyền địa phương và các hộ tiểu thương tự xây dựng; và vụ việc một số công dân kiến nghị việc dừng chế độ trợ cấp người có công theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr ngày 02/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng là 2 vụ việc nổi cộm trong Quý II.

Khiếu nại, tố cáo tại Thái Bình: Tăng lượt, tăng vụ và có diễn biến phức tạp
Trụ sở UBND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái BÌnh), nơi có phát sinh người dân đến khiếu kiện vượt cấp (Ảnh: Internet)

Nhìn chung, công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì nền nếp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tuy tình hình đơn thư KNTC có những diễn biến phức tạp với những vụ việc nổi cộm nhưng việc phối hợp trong giải quyết đơn thư có nhiều tiến bộ; công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động thực hiện.

Tiếp công dân – Tăng 607 lượt người, tăng 22 vụ việc

Trong quý II năm 2023, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã thực hiện 1.203 lượt tiếp công dân, tăng 81 lượt so với cùng kỳ năm 2022, với 2.564 lượt người được tiếp, tăng 607 lượt người, về 761 vụ việc, tăng 22 vụ việc. Trong đó có 51 đoàn đông người, với 940 lượt người và 63 vụ việc.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 2.167 kỳ, 594 lượt tiếp, với 1.493 lượt công dân, về 309 vụ việc; trong đó có 28 đoàn đông người, với 571 lượt người, về 39 vụ việc.

Quý II/2023, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 1.100 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, tăng 183 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kỳ trước chuyển sang 03 đơn, tiếp nhận trong kỳ 1.097 đơn, có 877 đơn đủ điều kiện xử lý về 771 vụ việc.

Qua rà soát, có 19 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và đã thụ lý giải quyết, trong đó có 03 đơn từ kỳ trước chuyển sang và 16 đơn tiếp nhận trong kỳ. Số đơn đã giải quyết là 09 đơn (ban hành 09 Quyết định giải quyết khiếu nại) và còn lại 10 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và đã thụ lý giải quyết là 15 đơn (kỳ trước chuyển sang 04 đơn, tiếp nhận trong kỳ 11 đơn). Số đơn đã giải quyết là 09 đơn, đạt 60%; số đơn đang trong thời gian giải quyết là 06 đơn.

Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 123,84 triệu đồng, xử lý hành chính 14 cá nhân, trong đó có 10 cán bộ, công chức./.

Quỳnh An
(Nguồn: ThanhtraVietNam)