Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ phổ biến, quán triệt các quy định tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, nguồn cán bộ, quy trình bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy trình 5 bước (như hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên).

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ bỏ phiếu tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam bỏ phiếu tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể thông báo chương trình Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đảng ủy đã thống nhất cao trong việc bỏ phiếu kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả chính thức của Hội nghị sẽ được công bố sau khi có kết quả phê chuẩn của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./

K. Dung