Tới dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cùng dự Hội nghị còn có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của  Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023 và đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Hội nghị cũng nhận được nhiều tham luận của đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thanh tra Chính phủ về công tác lãnh đạo các cấp ủy đảng gắn với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó rút ra bài học thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng,…

Ghi nhận và biểu dưỡng những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng bảy tỏ sự chia sẻ khi thấy rõ những trăn trở của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ và Nhân dân tin tưởng giao cho.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị Đảng bộ thanh tra Chính phủ tích cực tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023″ do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức; cũng như các hoạt động nhằm đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Ngành; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đồng thời phát huy quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh:

Quý I/2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã lãnh đạo toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thanh tra Chính phủ ban bành kết luận 3 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 336 tỷ đồng, 28 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 177 tỷ đồng; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 159 tỷ đồng, 28 ha đất. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra đối với 11 cuộc thanh tra đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện 31 cuộc thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt, đặc biệt là đã đẩy mạnh công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngay từ những tháng đầu năm 2023.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, xây dựng Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện UNCAC; xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030;…

Đảng bộ Thanh tra Chính phủ: Nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác
Đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: K. Dung

Quan tâm hơn nữa các sinh hoạt chuyên đề về vấn đề chuyên môn

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa tới các sinh hoạt chuyên đề về vấn đề chuyên môn – đó là nền tảng rất cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác thanh tra đảm bảo công tâm, khách quan và đúng pháp luật.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Riêng công tác thanh tra đến tháng 6/2023 cần đánh giá, rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch để đảm bảo chất lượng và tiến độ các cuộc thanh tra, tập trung đẩy nhanh tiến độ ban hành các kết luận thanh tra…/.

K. Dung
(Nguồn: ThanhtraVietNam)