Khoa Nghiệp vụ Thanh tra tổ chức Hội thảo về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Sáng 31/01/2024, Khoa Nghiệp Thanh tra tổ chức Hội thảo về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Nghị định… Đọc Thêm

Read More »