Câu hỏi

200Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân tố cáo: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Huyện đã nghỉ hưu trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND Huyện đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, cấp chồng lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho tập đoàn trước đây (nay là tổ hợp tác đang giữ giấy) và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm thủ tục chuyển nhượng giấy chứng nhận đã cấp từ đối tượng không đúng sang cho con mình, làm ảnh hưởng quyền lợi của người dân trong tập đoàn (nay là tổ hợp tác). Như vậy, thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND Tỉnh hay Huyện?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Nguyên tắc xác định thẩm quyền:

“Trường hợp người bị tố cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết.”.

Và điểm a khoản 4 Điều 13 Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước: a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp”.

Đối với tình huống nêu trên: Tố cáo nguyên Phó Chủ tịch Huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật, nay đã nghỉ hưu bị tố cáo thì thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND Cấp Tỉnh.

Ở đây, cần làm rõ chủ thể bị tố cáo để xác định trách nhiệm. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ -CP về công tác văn thư Chủ tịch UBND Huyện có thể giao cho cấp phó (Phó Chủ tịch UBND) ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của mình. Người chịu trách nhiệm trực tiếp vẫn là Chủ tịch UBND Huyện. Như vậy, với tình huống nêu trên chủ thể bị tố cáo là Nguyên Phó chủ tịch UBND Huyện, nhưng Chủ tịch UBND Huyện liên đới chịu trách nhiệm.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings