Câu hỏi

1.50KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trường hợp người tố cáo vắng mặt trong buổi công bố kết quả xác minh nội dung tố cáo xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Trong Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định 31/2019/ NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo không quy định người giải quyết tố cáo phải tổ chức buổi công bố kết quả xác minh, không quy định phải có mặt người tố cáo.

Cho nên khi đoàn, tổ xác minh đã tiến hành xác minh xong thì căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo và sau đó thông báo kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo (trong kết luận nội dung tố cáo có kết quả xác minh tố cáo).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings