Câu hỏi

665Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân D, thường trú tại xã A, huyện B, tỉnh C gửi đơn lên UBND huyện B đơn tố cáo  UBND  xã vi phạm trong quản lý đất đai. Vậy ai là người có thẩm quyền giải quyết?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Đây là tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã có hành vi vi phạm trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Căn cứ khoản 2, Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện:

Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp;

Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trực tiếp.

Như vậy, thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân D tố cáo Ủy ban nhân dân xã vi phạm trong quản lý đất đai sẽ do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện B giải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings