Câu hỏi

10Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi nộp đơn tố cáo ông Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện, cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của tôi?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Đối với câu hỏi trên do chưa rõ nội dung tố cáo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Huyện vi phạm quy định nào của pháp luật nên không thể xác định rõ thẩm quyền cụ thể cho tình huống này. Hiện nay, Luật Tố cáo 2018 có quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hai trường hợp: hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thì đơn tố cáo hành vi vi phạm của Hạt trưởng với tư cách là một công dân (không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của Hạt trưởng). Ví dụ: vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp,…thì căn cứ vào nội dung tố cáo, liên quan đến thẩm quyền quản lý của cơ quan nào, thì cơ quan quản lý đó có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 41, Luật Tố cáo 2018.

Trường hợp Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Huyện vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ bị tố cáo thì thẩm quyền giải quyết sẽ do Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo 2018: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings