Câu hỏi

378Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trường hợp HĐND huyện nhận được đơn phản ánh về Đại biểu HĐND huyện vay tiền cá nhân của công dân, Đại biểu HĐND huyện  là Phó Chủ tịch HĐND xã, là Đảng viên. Xin hỏi thẩm quyền giải quyết đơn này là của Thường trực HĐND huyện hay UBND huyện?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định vềquy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh: “việc phân loại đơn căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, mục đích, yêu cầu của người viết đơn, không phụ thuộc vào tiêu đề của đơn”. Do đó, đối với trường hợp HĐND huyện nhận được đơn phản ánh về việc Đại biểu HĐND huyện vay tiền cá nhân với công dân. Đây là quan hệ pháp luật về dân sự, do đó chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.

Theo đó, tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận. Khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, các bên nên thương lượng với nhau để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp không thỏa thuận được, một trong các bên có thể nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings