Câu hỏi

1.73KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Kính gửi Trường Cán bộ Thanh tra. Cho tôi hỏi: đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị tôi có hợp đồng Công ty A 1 công trình với tổng số tiền hợp đồng 800 triệu, Đơn vị tôi đã cho công ty A tạm ứng thanh toán trong hợp đồng với tổng số tiền chi tiền mặt là 400 triệu, vậy cho tôi hỏi tôi cho công ty thanh toán tạm ứng bằng tiền mặt 400 triệu có vi phạm Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ theo Điều 4  Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31-12-2013 về thanh toán bằng tiền mặt quy định:

“ Điều 4. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tổ chức sử dụng vốn nhà nước

  1. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.
  2. Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

Và theo Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt với các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ và các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên.

Như vậy, nếu đơn vị của anh/ chị nằm tại địa bàn đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt thì việc tạm ứng thanh toán trong hợp đồng có giá trị 400 triệu đồng tiền mặt là vi phạm quy định của Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31-12-2013 về thanh toán bằng tiền mặt và vi phạm quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings