Câu hỏi

2.47KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Năm 1988 Công dân A có khai hoang một thửa đất, nhưng từ năm 1988 đến tháng 6/2019 công dân không sử dụng thửa đất này vào mục đích gì, nhưng có rào, tu bổ. Đến tháng 6/2019, công dân tiến hành xây nhà thì bị UBND xã lập biên bản xử phạt hành chính và quyết định xử phạt hành chính. Công dân không đồng ý và tiến hành khiếu nại biên bản xử phạt và quyết định xử phạt; UBND xã đã thụ lý giải quyết khiếu nại và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, theo đó, không chấp nhận nội dung khiếu nại của công dân, vì qua kiểm tra đất này thuộc đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý, công dân đã chiếm để xây dựng trái phép, việc xử phạt của UBND xã là đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, công dân không đồng ý khiếu nại quyết định giải quyết lần 1 đến Chủ tịch UBND huyện; theo đó, việc giải quyết khiếu nại của UBND xã không đúng trình tự thủ tục, không đảm bảo thời hạn, không tổ chức đối thoại theo quy định và không trả lại đất cho công dân. UBND huyện đã thụ lý khiếu nại, qua kiểm tra, trong quá trình giải quyết UBND cấp xã đã thực hiện không đảm bảo thời hạn, không tổ chức đối thoại, tuy nhiên, về bản chất thì việc không chấp nhận khiếu nại của công dân là đúng.
Vậy, có cần thiết phải hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp xã hay không?
Nếu hủy quyết định giải quyết lần đầu thì giao cho cấp xã giải quyết lại hay cấp huyện giải quyết giải quyết và trả lời trong quyết định giải quyết lần 2 luôn ạ?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Công dân A không đồng ý với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã nên khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch UBND xã giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng thẩm quyền.

Khi không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, công dân A khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân.

Khi giải quyết khiếu nại lần 2 thì nội dung quan trọng nhất là xem xét tính hợp pháp của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

– Nếu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng (khiếu nại sai) thì áp dụng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 40 Luật Khiếu nại năm 2011, về  Quyết định giải quyết lần 2:

 “… Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết định hành chính (trường hợp này là quyết định xử phạt vi phạm hành chính)”;

– Đồng thời, khi giải quyết khiếu nại lần 2, Chủ tịch huyện cũng xem xét quá trình giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND xã. Nếu thấy Chủ  tịch UBND xã thực hiện không đúng thời hạn, không tổ chức đối thoại thì kiểm điểm, rút kinh nghiệm, về những sai phạm về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại./.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings