Câu hỏi

1.60KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Trong đợt kê khai tài sản thu nhập lần đầu vào 31/3/2021, cơ quan có 01 trường hợp thuộc diện kê khai tài sản thu nhập lần đầu (trường hợp này không thuộc đối tượng kê khai hàng năm) nhưng vì một số lý do không có kê đợt đó. Nay tới tháng 11/2022 tới thời hạn bổ nhiệm lại. Vậy trường hợp này phương thức kê khai là bản kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ hay kê khai thu nhập lần đầu, và nên kê khai trong khoảng thời gian nào? Mong nhận được giải đáp của Trường. Xin cám ơn!

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Tuy nhiên, người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu không thực hiện việc kê khai là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng và thời hạn được quy định tại mục 1  công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Như vậy, với trường hợp này, người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện 01 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và 01 bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập lần đầu ngay khi phát hiện thiếu bản kê khai. Thời điểm kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện chậm nhất 10 ngày trước khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.

Tuy nhiên, cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, kịp thời yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings