Câu hỏi

41Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ban Tiếp công dân của UBND huyện T nhận được đơn tố cáo của công dân A đến tố cáo. Đơn tố cáo gồm có 02 nội dung, mỗi nội dung tố cáo một người khác nhau. Vậy khi tiếp nhận, xử lý đơn thì hướng dẫn công dân viết 02 đơn tố cáo, tố cáo 02 người với 02 nội dung khác nhau hay vẫn để 01 đơn rồi xem xét điều kiện thụ lý để ra 2 quyết định thụ lý tố cáo khác nhau

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 21, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ thì: với đơn có nhiều nội dung khác nhau, người xử lý đơn hướng dẫn người gửi đơn viết tách riêng từng nội dung khác nhau, gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp này, người xử lý đơn của Ban tiếp công dân huyện T hướng dẫn công dân A viết tách 02 đơn tố cáo khác nhau với 02 nội dung tố cáo 02 người khác nhau gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, kiểm tra điều kiện thụ lý, xác minh giải quyết tố cáo.

Trường Cán bộ Thanh tra xin cảm ơn quý bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến quý Trường.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings