Câu hỏi

2.06KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Năm 2020, Giám đốc Sở B, tỉnh C, đánh giá công chức A thuộc Sở B thuộc diện không hoàn thành nhiệm vụ. Công chức A gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra tỉnh C, khiếu nại  hành vi đánh giá công chức năm 2020 của Giám đốc Sở B và yêu cầu nâng mức đánh giá, xếp loại công chức A lên mức hoàn thành nhiệm vụ.

Là cán bộ tiếp công dân thuộc Thanh tra tỉnh C, tôi phải xử lý đơn này như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Cán bộ thụ lý thực hiện:

– Mời công chức A đến Thanh tra tỉnh C làm việc.

– Trả lời cho công chức A là trường hợp này không thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Thanh tra tỉnh C.

– Căn cứ vào Điều 24 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13-8-2020 về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Sau khi công chức A nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm, nếu cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị.

Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết.

–  Cán bộ thụ lý: hướng dẫn công chức A gửi đơn kiến nghị đến Giám đốc Sở B, tỉnh C để được giải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings