Câu hỏi

788Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Cơ quan quản lý nhà nước nhận được đơn tố cáo của công dân tố cáo vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua xử lý ban đầu thông tin tố cáo thì cho thấy: không xác định được người tố cáo vì đây là đơn tố cáo mạo danh (sử dụng họ tên của người khác để tố cáo).

Nay, người bị mạo danh nay đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giám định chữ ký để xác định ai là người mạo danh họ để viết đơn tố cáo.

Xin hỏi trong trường hợp này cơ quan quản lý nhà nước nhận đơn tố cáo có thẩm quyền giải quyết không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018 thì: “Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo… thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật Tố cáo”.

Như vậy: Khi nhận được đơn tố cáo mà người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo thì người có thẩm quyền không xử lý giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

Nay, người bị mạo danh đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giám định chữ ký để xác định ai là người mạo danh họ viết đơn tố cáo. Nội dung này cơ quan nhà nước không có thẩm quyền giải quyết vì không có cơ sở để thực hiện việc giám định, không có chữ ký mẫu của người mạo danh để đối chiếu với chữ ký trong đơn tố cáo./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings