Câu hỏi

1.94KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Đội Thanh tra giao thông phụ trách huyện A, sau khi phát hiện xe ô tô do ông Nguyễn Văn A có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đội Thanh tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, ông A có đơn khiếu nại đối với Biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Giao thông ban hành thông báo không thụ lý với lý do: Biên bản vi phạm hành chính không phải là đối tượng để khiếu nại theo Khoản 1, Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cho rằng chỉ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo em, em không đồng ý. Ý kiến cá nhân em cho rằng biên bản xử phạt hành chính được xem là hành vi hành chính của tổ chức, cá nhân được phân công nhiệm vụ, có thẩm quyền được giao để lập biên bản khi có căn cứ cho rằng có hành vi vi phạm xảy ra.
Xin hỏi Quý Thầy, cô cho em biết về căn cứ và ý kiến của Sở Giao thông như vậy là đúng hay sai? Theo quy định pháp luật nào hiện hành. Trường hợp biên bản xử phạt hành chính, em cho rằng đây là hành vi hành chính có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc Thanh tra Sở giao thông ban hành thông báo không thụ lý với lý do: Biên bản vi phạm hành chính không phải là đối tượng để khiếu nại theo Khoản 1, Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cho rằng chỉ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng vì quyết định xử phạt vi phạm hành chính tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông A.

Căn cứ Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về việc lập biên bản xử phạt hành chính được thực hiện: “khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này”. Như vậy, việc lập biên bản vi phạm hành chính là thủ tục xử phạt để người có thẩm căn cứ vào đó ban hành quyết định xử phạt. Do đó, biên bản xử phạt vi phạm hành chính không là đối tượng tác động trực tiếp nên không được khiếu nại, người khiếu nại chỉ được khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính tác động trực tiếp tới người khiếu nại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings