Câu hỏi

1.27KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân có đơn tố cáo gửi UBND huyện tuy nhiên nội dung đơn có thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan khác nhau. Ban Tiếp Công dân đã làm việc với người tố cáo và hướng dẫn cho công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vậy xin hỏi người xử lý đơn có phải ra thông báo không thụ lý đơn tố cáo hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạnTrường Cán bộ thanh tra trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 về xử lý đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thông tư 05/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh:

Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn đề xuất với người đứng đầu chuyển đơn và các thông tin, tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc chuyển đơn tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Việc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền chỉ thực hiện một lần đối với đơn tố cáo có cùng nội dung.

Như vậy, việc Ban Tiếp công dân đã hướng dẫn công dân gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền là đúng quy định của Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và Luật Tố cáo năm 2018 quy định về hướng dẫn xử lý tố cáo không đúng thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận đơn ban đầu.

Sau khi đã hướng dẫn xử lý đơn không đúng thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận ban đầu xử lý đơn không phải ra thông báo không thụ lý tố cáo. Việc ra thông báo không thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29, Luật Tố cáo 2018 chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings