Câu hỏi

2.16KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trong quá trình xác minh nội dung tố cáo, Tổ xác minh phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm. Kết thúc quá trình xác minh, Tổ xác minh có văn bản báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ nội dung có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý hình sự. Tôi xin hỏi trong trường hợp này Tổ xác minh có phải báo cáo kết quả xác minh nội dung đã chuyển sang cơ quan điều tra nữa hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo khoản 3 Điều 31 Nghị định 31/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo:

“Trong quá trình xác minh, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Tổ trưởng Tổ xác minh báo cáo ngay với người ra quyết định thành lập Tổ xác minh. Người ra quyết định thành lập Tổ xác minh phải kịp thời báo cáo người giải quyết tố cáo xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Tổ xác minh không cần đợi đến khi kết thúc thời gian xác minh mới có báo cáo đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Ngay trong quá trình xác minh, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Tổ trưởng Tổ xác minh báo cáo đề xuất ngay với người ra quyết định xác minh để chuyển cơ quan điều tra.

Nội dung đã báo cáo và đề xuất chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự thì Tổ xác minh không cần đưa vào báo cáo kết quả xác minh với người ra quyết định xác minh nữa.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings