Câu hỏi

223Thanh tra
0
0 bình luận

Tháng 12 năm 2021 Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ra Quyết định thanh tra để giải quyết đơn tố cáo cơ sở Kinh doanh dịch vụ ăn uống của ông A đã sử dụng hóa chất cấm làm mềm xương trong chế biến phở.  Trong trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra không phát hiện được hóa chất cấm làm mềm xương như đơn tố cáo, tuy nhiên tôi (thành viên Đoàn thanh tra) lại phát hiện một số sai phạm khác của cơ sở nhưng không có trong nội dung thanh tra. Trường hợp này tôi phải làm gì?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công. (Điều 27 Nghị định 86).

Theo khoản 1, Điều 58. Luật Xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản.

Như vậy, trong quá trình thanh tra, bạn phát hiện dấu hiệu sai phạm của đối tượng thanh tra mặc dù nằm ngoài phạm vi thanh tra, trách nhiệm của bạn phải lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo ngay với Trưởng đoàn thanh tra, để Trưởng đoàn thanh tra quyết định, kèm theo các thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi sai phạm của đối tượng thanh tra.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings