Câu hỏi

2.57KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Năm 2016, tỉnh HS có phương án giải tỏa để làm đường, gia đình tôi bị thu hồi 521m2 được chi trả hỗ trợ 100% nhà cửa, vật kiến trúc, đền bù cây cối hoa màu và các chính sách khác với tổng số tiền là 757.357.512 đồng và bố trí một lô đất số 35 tại khu dân cư M, tại xã MP, huyện T, tỉnh HS theo Quyết định số 533/QĐ-UBND huyện T.

Ngày 23-9-2017, tôi làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện T, tỉnh HS, xin bố trí một lô đất ở vị trí khác, gần với nơi ở cũ cho tiện sinh hoạt. Chủ tịch UBND huyện giải quyết bác đơn khiếu nại của tôi. Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện T, tôi có làm đơn khiếu nại lần 2 lên Chủ tịch UBND tỉnh HS. Chủ tịch UBND tỉnh HS giải quyết khiếu nại lần hai, giữ nguyên các quyết định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư số 533/QĐ-UBND và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện T.

Nay tôi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của UBND tỉnh HS, thì tôi phải gửi đơn khiếu nại tiếp đến đâu?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

Như vậy, nếu bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND tỉnh HS thì bạn có thể gửi đơn lên Tòa án nhân dân tỉnh HS để được thụ lý giải quyết.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings