Câu hỏi

669Thanh tra
0
0 bình luận

Doanh nghiệp của tôi đã được cơ quan thanh tra tiến hành công bố kết luận thanh tra tại đơn vị, đồng thời cơ quan thanh tra vẫn tiến hành thông báo trên cổng thông tin điện tử. Xin hỏi tôi có thể đề nghị không đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi trên của anh/chị, chúng tôi xin trả lời như sau:

– Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra quy định: Kết luận thanh tra được công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo;

– Căn cứ Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra quy định: “Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo điểm a khoản 3 Điều 39 Luật Thanh tra trên thì người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Thời gian thông báo trên báo nói, báo điện tử ít nhất là 02 lần; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 01 số phát hành.

Thông báo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ít nhất là 05 ngày liên tục. Thời gian niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra ít nhất là 05 ngày.

Việc niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra do đối tượng thanh tra thực hiện. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

Như vậy, việc cơ quan thanh tra cho đăng tải trên cổng thông tin điện tử là đúng quy định pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings