Câu hỏi

1.89KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trong giải quyết khiếu nại lần hai, sau khi có báo cáo kết quả xác minh, Chủ tịch UBND huyện có văn bản ủy quyền cho Chánh Thanh tra tiến hành đối thoại thì Chánh Thanh tra có được phân công Phó Chánh Thanh tra tiến hành đối thoại không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.

Như vậy, trách nhiệm tiến hành đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về người giải quyết khiếu nại.

Theo điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở hoặc tương đương phải trực tiếp đối thoại với người khiếu nại. Như vậy, trong trường hợp này Chủ tịch UBND huyện không được ủy quyền cho Chánh Thanh tra tiến hành đối thoại mà Chủ tịch phải trực tiếp tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc ủy quyền đối thoại của Chủ tịch UBND huyện là không đúng nên việc Chánh Thanh tra phân công Phó Chánh thanh tra đối thoại cũng là không đúng.

Cũng nói thêm, nếu người giải quyết khiếu nại lần hai là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBDN cấp tỉnh thì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 124/2021/NĐ-CP phải trực tiếp đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức tạp, còn những trường hợp khác có thể phân công cấp phó của mình hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại với người khiếu nại. Như vậy, chỉ đối với vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và không thuộc trường hợp phức tạp thì mới được phân công cấp phó hoặc cấp dưới tiến hành đối thoại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings