Câu hỏi

1.10KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 20/6/2023 tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đến bộ phận một cửa của Huyện H, Tỉnh N. Tuy nhiên, đến nay đã là ngày 11/9/2023 mà tôi vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có thể khiếu nại hành vi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Nếu khiếu nại ai sẽ là người có thẩm quyền giải quyết?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 61 về thời hạn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai được sửa đổi bởi Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày theo quy định. Luật Khiếu nại 2011 cho phép người khiếu nại đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hành chính. Trường hợp đã quá thời hạn như trên thì theo quy định Luật Khiếu nại, hành vi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được coi là một hành vi hành chính và công dân có quyền khiếu nại hành vi này.

Theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai 2013 thì UBND Huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND Huyện sẽ  ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Công dân có quyền khiếu nại hành vi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu quá thời hạn của Luật Đất đai. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về Chủ tịch UBND Huyện theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại 2011.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings