Câu hỏi

2.20KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi đọc nộp hồ sơ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty của tôi theo mẫu và hướng dẫn tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, nhân viên A tại bộ phận này có biểu hiện gây phiền hà khiến tôi phải đi lại nhiều lần, thậm chí gợi ý tôi đưa kinh phí một triệu đồng để “bồi dưỡng cho anh em xử lý hồ sơ”. Tôi phân vân không biết có nên đưa tiền cho anh nhân viên Một cửa A hay không? Xin hỏi hành vi của nhân viên A có phải một hành vi tham nhũng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có quyền thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ, cần căn cứ vào quy định tại Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp: “1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.”

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm:“Trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Về thời hạn xử lý hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tại khoản 3 Điều 30: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.”

Theo như những thông tin mà bạn cung cấp, những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của anh nhân viên A tại bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm mục đích vụ lợi số tiền là 1.000.000 đồng là một hành vi tham nhũng. Cụ thể là hành vi: “Nhũng nhiễu vì vụ lợi” theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Do đó, bạn không nên đưa tiền theo yêu cầu của anh A, vì nếu bạn đưa tiền cho anh A không những bạn đang tiếp tay cho hành vi tham nhũng mà bạn cũng có thể trở thành một người có hành vi tham nhũng đã “đưa hối lộ để giải quyết công việc của tổ chức vì vụ lợi”.

Để tố cáo hoặc phản ánh về hành vi này, bạn có thể thực hiện quyền tố cáo, phản ánh của mình theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 tại điều 65 về phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng và quy định của Pháp luật tố cáo. Cụ thể:

– Đối với tố cáo, bạn có thể làm đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Dù hình thức nào, bạn cũng cần đưa ra được các thông tin cụ thể như sau: họ, tên địa chỉ, nội dung tố cáo rõ ràng và cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi tố cáo.

– Đối với phản ảnh, bạn có thể phản ánh qua hòm thư góp ý của Sở kế hoạch và đầu tư, cổng thông tin điện tử, đường dây nóng của Sở. Hoặc liên hệ tới Cục Chống tham nhũng, số điện thoại: 08048228 (trong giờ hành chính) và 0911156161 (qua tin nhắn), hoặc email: cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn

Câu hỏi đã trả lời
Bình luận

Theme Settings