Câu hỏi

857Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Em đang là chuyên viên chính, em vừa có Quyết định chuyển công tác sang cơ quan thanh tra, em đang làm hồ sơ đăng ký để đi học lớp thanh tra viên chính. Em chưa học qua lớp thanh tra viên thì có được học lớp thanh tra viên chính luôn không và 1 năm nhà trường mở mấy lớp thanh tra viên chính khai giảng dịp nào? Em xin chân thành cảm ơn!

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

– Tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 phần II của  Kế hoạch số 2148/KH-TTCP ngày 06/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2022, quy định “Đối tượng, điều kiện cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính: Công chức đã ở ngạch Chuyên viên chính nhưng chưa được chuyển sang ngạch Thanh tra viên chính do còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính.” Căn cứ vào quy định này thì học viên đang là chuyên viên chính có thể đăng ký tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính mà không cần tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên.

– Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của ngành Thanh tra cả nước, Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, Trường Cán bộ Thanh tra sẽ tổ chức 12 – 13 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính, thời gian các khóa học đã đăng tải lên website của Trường, học viên liên hệ trực tiếp với Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Thanh tra các bộ, ngành để biết chỉ tiêu đi học.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings