Câu hỏi

156Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi được phân công nhiệm vụ là thành viên Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về đất đai tại UBND huyện X. Chủ tịch UBND huyện X là em rể của tôi. Tôi xin hỏi tôi có được tham gia Đoàn thanh tra này không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Khoản 1 Điều 11, Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra của Thanh tra Chính phủ quy định những trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra, bao gồm:

– Người có cổ phần tại doanh nghiệp là đối tượng thanh tra;

– Người có vợ hoặc chồng, bố, mẹ đẻ, con, anh, chị, em ruột là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, người phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra;

– Người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

Theo đó, trường hợp bạn nêu trên không thuộc trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, trung thực, tránh xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,… bạn nên báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra và Người ra quyết định thanh tra. Việc bạn có tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra hay không sẽ do Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings