Câu hỏi

3.01KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ông Nguyễn Văn A gửi đơn khiếu nại Chủ tịch UBND phường về việc ông không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND phường và đã được Chủ tịch UBND phường ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Không đồng ý với quyết định giải quyết, ông tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND quận, đồng thời cùng thời gian này, ông A còn gửi đơn khởi kiện ra Tòa án.

Tôi được giao tham mưu xử lý vụ việc này, xin hỏi trường hợp này thì xử lý thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 “Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”.

Như vây: Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND phường thì ông Nguyễn Văn A chỉ được chọn một trong hai đó là:

+ Khiếu nại đến Chủ tịch UBND quận.

+  Hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trong tình huống này, có thể xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất:   Ông Nguyễn Văn A lựa chọn đề nghị Tòa án giải quyết thì khi đó anh ( chị ) hướng dẫn ông rút đơn tại UBND quận. Tòa án sẽ thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục quy định. Nếu ông cố tình không rút đơn tại UBND Quận thì bạn tham mưu cho Chủ tịch UBND Quận ban hành thông báo không thụ lý theo quy định tại khoản 9 Điều 11 Luật Khiếu nại theo mẫu số 04/Nghị định 124/2020NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại .

Trường hợp thứ hai:  Ông Nguyễn Văn A lựa chọn Chủ tịch UBND quận giải quyết và xin rút đơn tại Tòa án (có thông báo rút đơn) thì  bạn xem xét nếu đủ điều kiện thì tham mưu cho Chủ tịch UBND quận ra thông báo thụ lý theo mẫu số 03/Nghị định 124/2020NĐ-CP  và tiến hành các bước tiếp theo để giải quyết vụ việc.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings