Câu hỏi

1.42KThanh tra
0
0 bình luận

Hiện tại em vừa học xong văn bằng Đại học quản lý đất đai và em muốn học chứng chỉ thanh tra. Như vậy có học được không ạ? Nếu học được thì em phải đăng ký ở trường nào và cần làm thủ tục như thế nào ạ?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, nghiệp vụ thanh tra viên chính và nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp thì đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở và thanh tra huyện. Do đó bạn chỉ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khi: bạn là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan thanh tra, được cơ quan có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng để thi nâng ngạch, để nâng cao nghiệp vụ hoặc để chuyển vào ngạch Thanh tra.

Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra cho ngành Thanh tra. Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trường Cán bộ Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng các chương trình như sau:

– Đào tạo, bồi dưỡng chương trình nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp;

– Đào tạo, bồi dưỡng chương trình nghiệp vụ thanh tra theo chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ;

– Đào tạo, bồi dưỡng các chương trình khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Khi đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục nhập học gồm:

– Giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học của cơ quan bạn đang công tác;

– Phiếu học viên (theo mẫu);

– 02 ảnh kích thước 4x6cm, 01 ảnh 3x4cm;

– Các giấy tờ khác (theo quy định tại Công văn chiêu sinh)…

xuất bản
Bình luận

Theme Settings