Câu hỏi

1.49KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 30/3/2020, tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường Quận A, theo giấy hẹn giải quyết thủ tục hành chính thì ngày 04/05/2020 tôi sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay đã là ngày 29/05/2020 mà tôi vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như giấy hẹn trả kết quả. Vậy tôi có thể khiếu nại hành vi chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phòng Tài nguyên – Môi trường được không? Nếu khiếu nại thì ai sẽ là người có thẩm quyền giải quyết?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 thì:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;”. Như vậy, thời gian quy định cấp mới hay cấp lại cho người nhận chuyển nhượng thì cũng không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Đồng thời, cũng căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: “Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”. Như vậy, nếu bạn đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định mà vẫn không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giấy hẹn thì bạn có thể khiếu nại hành vi chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cũng sẽ là người có thẩm quyền giải quyết vụ việc của bạn. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại 2011 về thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền: “Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình”.

Ngoài quyền khiếu nại, bạn có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings