Câu hỏi

646Thanh tra
0
0 bình luận

Doanh nghiệp chúng tôi có thực hiện thi công một số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách. Với hình thức hợp đồng là hợp đồng trọn gói. Phương thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi. Trong quá trình thi công đơn vị thực hiện đầy đủ khối lượng theo hồ sơ thiết kế xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên khi thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra thì lại thực hiện việc thanh tra như sau:
+ Chiết tính lại toàn bộ đơn giá trong dự toán thiết kế đã được phê duyệt để cắt giảm các vật liệu tính trùng lặp trong các đơn giá (VD đã dùng mã AK57110 bó vỉa hè thì không được tính phần copha làm bó vỉa và nhân công lắp đặt) và cắt khối lượng dự thầu.
+ Cắt bỏ phần khối lượng đào bằng thủ công mà dự toán đã lập và thay bằng đào máy 100% khối lượng (dự toán và dự thầu lập gồm 10% đào nhân công và 90% đào máy). Lấy lý do là không có quy định.
+ Cắt một số khối lượng công việc mà theo lý giải của thanh tra là làm việc này thì nhà thầu không phải làm việc kia (VD Khi thi công đào móng mương thoát nước có mở mái taluy thì sẽ cắt khối lượng đào thi công đường điện chiếu sáng gần đó với lý do tính trùng)…
+ Yêu cầu đơn vị phải nộp lại số tiền sai phạm nêu trên vào tài khoản tạm giữ của thanh tra. Tuy nhiên công trình đang bị thanh tra nêu trên đã hoàn thành trên 3 năm nhưng hiện tại chủ đầu tư vẫn đang còn nợ nhà thầu gần 50% giá trị hợp đồng.
Xin hỏi trường thanh tra về việc thanh tra tỉnh làm như nội dung trên đã đúng chưa? Nếu đúng thì số tiền sai phạm ấy nhà thầu có được cấn trừ vào khoản nợ mà chủ đầu tư đang nợ không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trước hết bạn cần hiểu rõ: Thanh tra tỉnh thanh tra đối tượng là cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp sở được giao làm chủ đầu tư các dự án. Việc xác định chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra các nội dung, như: trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng xây dựng; điều kiện khởi công xây dựng công trình; trình tự công tác khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế – tổng dự toán, dự toán công trình; việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; thanh quyết toán công trình…

Do vậy khi thanh tra Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra các nội dung như bạn nêu trên là đúng và nếu có sai phạm theo các nội dung như bạn nêu trên thì Đoàn thanh tra sẽ kiến nghị chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) thu hồi số tiền sai phạm, trường hợp chủ đầu tư vẫn đang còn nợ nhà thầu thì số tiền vi phạm sẽ khấu trừ vào khoản nợ mà chủ đầu tư đang nợ.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings