Câu hỏi

1.71KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi là một công chức. Tôi phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tôi mới mua miếng đất ở nhưng mới chỉ thông qua thủ tục công chứng mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có phải kê khai tài sản này không? Giá trị kê khai được tính theo giá thực tế hay khung giá bất động sản của Nhà nước?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện để biết rõ tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Bước đầu trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập là những người có nghĩa vụ kê khai tự thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của mình, việc kê khai phải đảm bảo rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Trong trường hợp của bạn, đất ở là một dạng tài sản phải kê khai theo quy định tại Phụ lục 01 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, do đó, bạn phải kê khai tài sản này vào Bản kê khai lần đầu của mình vì cho dù đất đai là tài sản phải đăng ký quyền sử dụng và việc đăng ký quyền sử dụng đất chưa được thực hiện xong, nhưng việc bạn đã dùng một số tiền nhất định để mua tài sản thì bạn phải kê khai để Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được biết việc bạn có tài sản đó.

Về cách kê khai, tại mục (10) Hướng dẫn kê khai của Phụ lục 01 Nghị định 130/2020/NĐ-CP đối với đất ở thì giá trị ghi trong bản kê khai sẽ là “Giá trị gốc bằng tiền Việt Nam, trường hợp có được do mua, chuyển nhượng thì ghi số tiền thực tế phải trả khi mua hoặc nhận chuyển nhượng cộng với các khoản thuế, phí khác (nếu có)”. Như vậy, trường hợp bạn mua đất ở (không phụ thuộc vào việc thửa đất đó đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất), giá trị kê khai sẽ là giá mua bán thực tế trên Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các khoản thuế, phí nếu có như phí trước bạ, phí công chứng, phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

xuất bản
Bình luận

Theme Settings