Câu hỏi

1.48KNhững vấn đề khác
0
0 bình luận

Chính quyền địa phương phát hiện ông A xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp, qua xác minh phát hiện căn nhà này chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở đô thị. Tôi xin hỏi trong trường hợp này, ông A có thể bị xử lý cả về lĩnh vực đất đai và xây dựng về cùng một hành vi trên hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc ông A xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị trên đất trồng lúa chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở đô thị. Theo quy định của pháp luật về đất đai, khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì sẽ không được cấp giấy phép xây dựng. Do đó, hành vi này cơ bản chỉ hành vi vi phạm quy định mục đích sử dụng đất đai mà không phải là hành vi vi phạm về cấp phép xây dựng.

Do đó, để xử lý hành vi này, sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020, chiếm đất là hành vi: “a) Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép”.

Trường hợp ông A có hành vi chiếm một phần diện tích đất nông nghiệp trồng lúa để xây dựng sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì hình thức và mức xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng tuỳ theo diện tích lấn, chiếm đất.

Đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạmtheo quy định tại điểm a khoản 7 Điều này.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings