Câu hỏi

2.61KNhững vấn đề khác
0
0 bình luận

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ tại UBND huyện X, chúng tôi phát hiện một số trường hợp công chức đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3) giả. Kết quả kiểm tra, xác minh: do thiếu sót trong công tác cán bộ, nên những người này đã sử dụng bằng cấp giả để học đại học hệ tại chức và được tuyển dụng công chức. Đến nay, những đối tượng này đều đã công tác tại UBND huyện trên 20 năm và một số người đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Do thời gian diễn ra vi phạm đã trên 20 năm thì còn thời hiệu để xử lý kỷ luật các công chức này hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định tại Điều 80 Luật Cán bộ, công chức năm 2019 như sau: 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách và 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc các trường hợp còn lại.

Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt như công chức sử dụng bằng cấp giả. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể bị che giấu trong thời gian rất dài mới bị phát hiện. Việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ sử dụng bằng cấp giả quá thời hạn sẽ khó khăn. Vậy nên, ngoài việc quy định chung về thời gian xử lý kỷ luật cán bộ, Luật Cán bộ, công chức năm 2019 đã có quy định cụ thể hơn về thời hiệu. Cụ thể, tại điểm d khoản 2 Điều 80 quy định: Đối với trường hợp cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp, thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật.

Vì vậy, mặc dù việc cán bộ sử dụng bằng giả tại UBND huyện X đã diễn ra trên 20 năm nhưng vẫn cần tiến hành thủ tục xem xét xử lý kỷ luật công chức có hành vi vi phạm.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings