Câu hỏi

1.71KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi làm ở Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Phước Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2020, tôi viết đơn xin thôi việc. Tháng 11 tôi có đi làm 20 ngày nhưng Công ty lấy lý do tôi không làm đủ năng suất nên trừ bớt khoản tiền đi làm 20 ngày trên, chỉ trả cho tôi có mấy trăm ngàn.

Vậy xin hỏi tôi có thể khiếu nại Công ty đó được không và đơn khiếu nại phải gửi cho cơ quan nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động thì khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người lao động đó khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại.

Vì vậy, trong trường hợp có căn cứ cho rằng Công ty trừ lương của mình không đúng quy định thì Ông/Bà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty nơi Ông/ Bà làm việc để được giải quyết khiếu nại lần đầu, sau khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu Ông/Bà có thể gửi đơn khiếu nại gửi đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi Công ty đóng trụ sở chính để được giải quyết khiếu nại lần hai.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings