1

Cơ cấu tổ chức

Khoa Nghiệp vụ Thanh tra

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Lê Ngọc Thiều Trưởng khoa 2 Lê Thanh Thủy Phó trưởng khoa 3 Trần Thị Thúy Phó trưởng khoa 4 Lê Văn Chưởng Giảng viên 5 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên 6 Đinh Ngọc Tân Giảng viên 7… Đọc Thêm

Đọc thêm

Phòng Đào tạo

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đào Quốc Trưởng Trưởng phòng 2 Lục Quế Yên Phó Trưởng phòng 3 Bùi Mạnh Cường Chuyên viên 4 Đào Ngọc Thanh Tuyền Chuyên viên 5 Nguyễn Vũ Minh Hà Chuyên viên chính 6 Hoàng Văn Thưởng Chuyên… Đọc Thêm

Đọc thêm

Phòng Hành chính Tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Bùi Công Môn Trưởng phòng 2 Đặng Thùy Trâm Phó trưởng phòng 3 Hà Thu Quyên Chuyên viên chính 4 Trịnh Thị Xoan Y sỹ 5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên 6 Lương Thị Thùy Linh Chuyên… Đọc Thêm

Đọc thêm

Phòng Quản trị Tài vụ

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Phạm Trần Tuấn Trưởng phòng 2 Ngô Thị Thanh Nga Phó Trưởng phòng 3 Vũ Thị Hồng Hạnh Kế toán trưởng 4 Nguyễn Văn Thoại Chuyên viên chính 5 Công Văn Hướng Chuyên viên chính 6 Đàm Anh… Đọc Thêm

Đọc thêm

Trung tâm Nha Trang

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Hữu Vịnh Phó Giám đốc 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên 3 Đỗ Đình Điệp Chuyên viên 4 Vũ Thị Hoan Chuyên viên 5 Nguyễn Thị Thảo Cán sự 6 Lê Thị Yến Cán sự 7… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings