1

Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đào Quốc Trưởng Trưởng phòng 2 Lục Quế Yên Phó Trưởng phòng 3 Bùi Mạnh Cường Chuyên viên 4 Đào Ngọc Thanh Tuyền Chuyên viên 5 Nguyễn Vũ Minh Hà Chuyên viên chính 6 Hoàng Văn Thưởng Chuyên… Đọc Thêm

Đọc thêm

Phòng Hành chính – Tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Bùi Công Môn Trưởng phòng 2 Đặng Thùy Trâm Phó trưởng phòng 3 Hà Thu Quyên Chuyên viên chính 4 Trịnh Thị Xoan Y sĩ 5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên 6 Lương Thị Thùy Linh Chuyên… Đọc Thêm

Đọc thêm

Phòng Quản trị – Tài vụ

1. Cơ cấu tổ chức STT Họ và Tên Chức vụ 1 Phạm Trần Tuấn Trưởng phòng 2 Ngô Thị Thanh Nga Phó Trưởng phòng 3 Vũ Thị Hồng Hạnh Kế toán trưởng 4 Nguyễn Văn Thoại Chuyên viên chính 5 Công Văn Hướng Chuyên viên chính 6 Đàm Anh… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings