Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phan Cao Cường, Phó Trưởng phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, người được cử giám sát Đoàn thanh tra; ông Phạm Đồng Tịch, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía lãnh đạo UBND huyện Đầm Dơi có ông Lê Minh Hiền, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.

Tại buổi công bố ông Phạm Đồng Tịch, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định thanh tra. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh giao ông Phan Cao Cường, Phó Trưởng phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra giám sát và công bố Quyết định giám sát Đoàn thanh tra.

Thanh tra tỉnh Cà Mau: Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi
Ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: N. Xinh)

Phát biểu chỉ đạo ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết cuộc thanh tra tại UBND huyện Đầm Dơi, theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 22/11/2022. Yêu cầu Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu có liên quan và thực hiện đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch thanh tra. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Minh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi nhất trí với nội dung Quyết định thanh tra và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh./.

Ngọc Xinh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)