Tích cực làm việc nhằm xóa bỏ, gỡ nội dung xấu độc trên mạng xã hội

Về lĩnh vực Viễn thông, Bộ TTTT đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định đối với cuộc gọi rác, thực hiện từ tháng 8/2023. Hiện đang triển khai kiểm tra 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định có số lượng thuê bao lớn gồm Viettel, VNPT, FPT, CMC.

Trong tháng 8/2023, Bộ TTTT tiếp tục thanh tra, kiểm tra các đối tượng sử dụng tần số nhằm đảm bảo sự chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng tần số. Qua đó, phát hiện một số vụ vi phạm về sử dụng thiết bị vô tuyến điện không giấy phép, sử dụng thiết bị không đúng quy định… Bộ TTTT đã thực hiện xử lý 32 vụ vi phạm về sử dụng tần số. Trong đó, phạt tiền 22 vụ với tổng số tiền 32.000.000 đồng, cảnh cáo 02 vụ, nhắc nhở 8 vụ.

Qua Chương trình kiểm tra hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, cơ bản các Nhà đăng ký đã thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, còn một số Nhà đăng ký còn chưa đảm bảo các quy định về quản lý hồ sơ tên miền quốc tế; chưa đảm bảo thông tin chủ thể đăng ký. Đoàn kiểm tra đã có hướng dẫn, nhắc nhở, lập biên bản đối với từng Nhà đăng ký tên miền quốc tế.

Về lĩnh vực Thông tin điện tử, Bộ TTTT tiếp tục làm việc với Apple về việc gỡ bỏ các game và ứng dụng vi phạm tại Việt Nam. Làm việc với Facebook về các vi phạm và việc hợp tác, triển khai đào tạo của Facebook tại Việt Nam để cùng đưa ra các giải pháp mới quản lý các nội dung trên môi trường Facebook hiệu quả hơn; tiếp tục yêu cầu Facebook gỡ bỏ các tài khoản cá nhân, fanpage vi phạm. Làm việc với Google về việc các quảng cáo vi phạm trên Youtube và gỡ bỏ các kênh Youtube xấu độc tại Việt Nam, về các chương trình hợp tác phát triển, kết nối để thúc đẩy ngành game…

Kết quả, từ 1/7/2023 đến 31/8/2022, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 674 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức (tỷ lệ 90%). Ngoài ra, gỡ bỏ 25 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức; 1 group giả mạo; 1 group độc hại với trẻ em.

Google đã gỡ 2.343 video vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 93%). Ngoài ra, xóa 10 kênh có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước (chứa khoảng 22.500 video), đặc biệt, trong đó có kênh Luật sư Nguyễn Văn Đài – kênh Youtube với hơn 350 nghìn người đăng ký theo dõi.

TikTok đã chặn, gỡ bỏ 64 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực (tỷ lệ 92%). Trong đó, xóa 4 tài khoản livestream bình luận xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, chia sẻ hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò; 19 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá Đảng, Nhà nước; 13 tài khoản bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ.

Tiếp nhận và xử lý 40 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo

Riêng về công tác thanh tra, trong Quý III/2023, Bộ TTTT tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thuộc 4 dự án về bưu điện tại tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật: Trong thực hiện Dự án “Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm về thông tin di động thế hệ mới”; trong việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thuộc các dự án đầu tư “An ninh bảo mật, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường truyền cho mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước”, “Nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cho mạng truyền số liệu chuyên dùng” và “Nâng cấp mạng điện báo hệ đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước” tại Cục Bưu điện Trung ương; về an toàn thông tin mạng, cung cấp dịch vụ mạng xã hội và liên kết trong hoạt động báo chí của Công ty trách nhiệm hữu hạn VNG Online.

Bộ TTTT cũng hoàn thiện báo cáo một số cuộc thanh tra, như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện dự án “Phát triển hạ tầng khung chính phủ điện tử Việt Nam – giai đoạn 1”; thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại một số doanh nghiệp về viễn thông. Mặt khác, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra một số cuộc thanh tra đã tiến hành. Ngoài ra, Bộ đã ban hành 1 kết luận thanh tra và 1 kết luận kiểm tra.

Bên cạnh công tác thanh tra, trong Quý III/2023, Bộ TTTT tiếp nhận và xử lý 40 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, gồm: 9 đơn thư lĩnh vực hành chính; 11 đơn thư lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; 20 đơn thư lĩnh vực báo chí, xuất bản. Các đơn thư đều được giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư nào tồn đọng./.

Minh Nguyệt
(Nguồn: ThanhtraVietNam)