Xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Hờ Rin báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP. Theo báo cáo, năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, các quy định, hướng dẫn của cấp mình và triển khai thực hiện hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cơ quan, tổ chức có liên quan, quyết liệt kiểm tra, xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo, xử lý.

Về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 16 tổ chức đảng (khiển trách 13 trường hợp (81,25%); cảnh cáo 3 trường hợp (18,75%)) và 297 đảng viên (khiển trách 207 trường hợp (69,7%); cảnh cáo 59 trường hợp (19,86%); cách chức 10 trường hợp (3,37%); khai trừ 21 trường hợp (7,07%)); tăng 10 tổ chức đảng, 10 đảng viên so với năm 2021. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 11 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Trong đó, coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy các cấp, tổ chức kinh tế… Qua đó, tiến hành việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên khi có vi phạm. Năm 2022, số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên tăng cao hơn năm trước; tập trung rà soát những trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn và liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Năm qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 323 tổ chức đảng, 497 đảng viên (tăng 130 tổ chức đảng, 237 đảng viên so với năm 2021). Trong đó, có 234 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận có 180 tổ chức đảng, 302 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật đối với 9 tổ chức đảng, 48 đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức đảng, 40 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng, 13 đảng viên (tăng 6 tổ chức đảng, 12 đảng viên so với năm 2021).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng (khiển trách 2 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp; kỷ luật 240 đảng viên (có 80 cấp ủy viên các cấp, tăng 26 đồng chí so với năm 2021), trong đó, khiển trách 87 trường hợp, cảnh cáo 55 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, khai trừ 94 trường hợp. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 61 đảng viên (tăng 2 tổ chức đảng, 23 đảng viên so với năm 2021).

Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã nêu bật những kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP năm 2022.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương xung quanh công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, đề án trọng điểm đã được đại hội đảng các cấp đề ra. Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng và đảng viên sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, có cảnh báo phòng ngừa, đánh giá các mặt làm được, chưa làm được từ sớm, từ xa; kịp thời tìm ra những điểm hạn chế để khắc phục. Đồng thời, quan tâm đến các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác, môi trường công tác dễ xảy ra vi phạm.

Cùng với tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm sát, tòa án, thi hành án… trong các nội dung thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng, cần thường xuyên trao đổi thông tin giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan dân cử trong công tác giám sát để nâng cao chất lượng công tác giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm đánh giá, đúc kết thực tiễn, nhận diện những dấu hiệu vi phạm, những biểu hiện suy thoái, những nội dung, lĩnh vực có nguy cơ tiềm ẩn để tham mưu cho Thành ủy, các cấp ủy đảng có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, bịt “lỗ hổng” để phòng ngừa sai phạm, vi phạm, chấn chỉnh các sai phạm chung. Đối với cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ TP, đồng chí yêu cầu có thể chọn những  vấn đề tồn đọng kéo dài, phức tạp của cơ quan, đơn vị, địa phương của mình,  tăng cường kiểm tra giám sát chuyên đề để kịp thời xử lý tận gốc các vụ việc, các vấn đề tồn đọng này.

SH
(Nguồn: ThanhtraVietNam)